Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Alexey Davydov

Wizyta w PW: listopad 2014

Profesor Alexey A. Davydov to wybitny matematyk, specjalizujący się w równaniach różniczkowych, teorii osobliwości oraz teorii sterowania. Obecnie związany z Lomonosov State University oraz
Vladimir State University.

Profesor Armen Sergeev

Wizyta w PW: październik-listopad 2014

Profesor Armen Sergeev to wybitny matematyk, związany obecnie z Steklov Mathematical Institute, gdzie od wielu lat pełni funkcję zastępcy Dyrektora. 

Profesor Takashi Nishimura

Wizyta w PW: październik - listopad 2014

Profesor Takashi Nishimura to wybitny matematyk, specjalista w topologii różniczkowej i jej zastosowaniach; obecnie związany z Institute of Environment and Information Sciences, Yokohama National University w Japonii.

Profesor Cecilia Haskins

Wizyta w PW: październik 2014

Profesor Cecilia Haskins jest uznaną specjalistką w obszarze inżynierii systemów. Obecnie pracuje w Department of Production and Quality Engineering, Norwegian University of Science and Technology.

Profesor Terence G. Langdon

Wizyta w PW: październik 2014

Profesor Terence G. Langdon to wybitny uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej. Obecnie związany jest z dwiema uczelniami: Department of Aerospace and Mechanical Engineering, University of Southern California (USA ) oraz Engineering and the Environment, University of Southampton (Wielka Brytania).

Profesor Gerd Rudolph

Wizyta w PW: wrzesień-październik 2014

Profesor Gerd Rudolph to znamienity fizyk , specjalista w dziedzinie fizyki matematycznej związany  obecnie z Institute for Theoretical Physics, University of Leipzig.