Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Seiji Kuroda

Wizyta w PW: wrzesień-październik 2014

Profesor Seiji Kuroda - wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej w obszarze wytwarzaniu powłok metodami natryskiwania cieplnego, w szczególności są to powłoki typu bariery cieplne TBC (ang. thermal barrier coatings); dyrektor High Temperature Materials Unit, Environment and Energy Materials Division, National Institute for Materials Science w Japonii.

Profesor Goo Ishikawa

Wizyta w PW: sierpień - wrzesień 2014

Profesor Goo Ishikawa – matematyk specjalizujący się w teorii osobliwości odwzorowań gładkich, geometrii symplektycznej i kontaktowej oraz rzeczywistej geometrii algebraicznej; absolwent Kyoto University w Japonii, obecnie związany z japońskim Hokkaido University.

Profesor Bartosz Grzybowski

Wizyta w PW: sierpień-wrzesień 2014

Prof. Bartosz Andrzej Grzybowski, absolwent Yale, doktoryzował się na Harvardzie. Obecnie profesor uniwersytetu Northwestern i dyrektor Centrum Nowych Źródeł Energii tamże. Autor ponad 200 prac z dziedziny chemii, fizyki i biologii, w tym dwudziestu artykułów w Science i Nature, łącznie cytowanych ok. 8,000 razy. 

Profesor Tomoyoshi Shimobaba

Wizyta w PW: sierpień 2014

Profesor Tomoyoshi Shimobaba – związany z Chiba University w Japonii, jest specjalistą w dziedzinie holografii komputerowej i cyfrowej (projekcja holograficzna, przyspieszanie metod obliczeniowych stosowanych w holografii komputerowej, techniki sprzętowe umożliwiające wykonanie holografii komputerowej, holografia trójwymiarowa, mikroskopia holograficzna).

Profesor Keizo Yamaguchi

Wizyta w PW: sierpień 2014

Profesor Keizo Yamaguchi - wybitny matematyk, specjalista w zakresie geometrii różniczkowej.

Profesor Farid Tari

Wizyta w PW: czerwiec - lipiec 2014

Profesor Farid Tari to wybitny matematyk, specjalista w zapadniach teorii  osobliwości oraz geometrii różniczkowej, związany obecnie z Instituto De Ciências Matemáticas E De Computação, Universidade De São Paulo.