Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Meir Shillor

Wizyta w PW: maj 2014

Profesor Meir Shillor to wybitny matematyk, specjalista w zakresie mechaniki zagadnień kontaktowych, biomatematyki, modelowania matematycznego i analizy problemów przemysłowych. Związany z Oakland University (USA). 

Profesor Maria Aparecida Soares Ruas

Wizyta w PW: kwiecień - maj 2014

Profesor Maria Aparecida Soares Ruas jest wybitnym matematykiem pracującym w Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (Brazylia).