Stypendia

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej realizujie zadania 3 i 4 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej (PRPW).

Program jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma charakter długoterminowy, jego realizacja obejmuje okres od września 2008 r. do marca 2015 r.

Zadania 3 i 4 dotyczą przyznawania środków finansowych w zakresie:

  • stypendiów naukowych dla doktorantów i młodych doktorów PW
  • naukowych stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i nauczycieli akademickich PW
  • stypendia dla profesorów wizytujących Politechnikę Warszawską. 

Ponadto w ramach funduszy z zadania 3 i 4 PRPW Centrum Studiów Zaawansowanych zorganizowało szkolenia dla doktorantów z zakresu dodatkowych umiejętności oraz wykłady podstawowe i specjalne dla doktorantów.