Nowy projekt stypendialny-Celowe wyjazdowe stypendia naukowe

Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację zadania 6 w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych”.

Zadanie 6 dotyczy przyznawania 3 miesięcznych celowych wyjazdowych stypendiów naukowych dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich, które będą realizowane w ośrodkach partnerów zagranicznych:

  • Uniwersytet w Luksemburgu (Luksemburg)
  • Duński Uniwersytet Techniczny w Kopenhadze (Dania)
  • Politechnika Nantes (Francja).

Program jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie konkursów na celowe wyjazdowe stypendia naukowe

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkurs na celowe wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów CAS/V/POKL

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 04.03.2015

3-MIESIĘCZNE STYPENDIA WYJAZDOWE W RENOMOWANYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:
UNIWERSYTET W LUKSEMBURGU, DUŃSKI UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOPENHADZE, POLITECHNIKA NANTES

Zostań członkiem międzynarodowego zespołu badawczego w prestiżowych jednostkach naukowych!

Powiększ swój dorobek naukowy!

Zdobądź nowe doświadczenia naukowe!

Rozstrzygnięcie konkursów na celowe wyjazdowe stypendia naukowe

Komisja Konkursowa Centrum Studiów Zaawansowanych rozstrzygnęła konkury na celowe wyjazdowe stypendia naukowe dla doktorantów CAS/III/POKL oraz nauczycieli akademickich CAS/IV/POKL.

Druga edycja konkursów na celowe wyjazdowe stypendia naukowe

3-MIESIĘCZNE STYPENDIA WYJAZDOWE W RENOMOWANYCH JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:
UNIWERSYTET W LUKSEMBURGU, DUŃSKI UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOPENHADZE, POLITECHNIKA NANTES

Zostań członkiem międzynarodowego zespołu badawczego w prestiżowych jednostkach naukowych!

Powiększ swój dorobek naukowy!

Zdobądź nowe doświadczenia naukowe!

Rozstrzygnięcie konkursu na celowe wyjazdowe stypendia naukowe

Rozstrzygnięcie konkursu na celowe wyjazdowe stypendia naukowe CAS/II/POKL  dla nauczycieli akademickich

Konkursy na celowe wyjazdowe stypendia naukowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

KONKURSY NA CELOWE WYJAZDOWE STYPENDIA NAUKOWE:

dla doktorantów (CAS/I/POKL)
oraz
 dla nauczycieli akademickich (CAS/II/POKL)

20.10.2014