Pracownicy PW

Rozstrzygnięcie konkursów CAS/37/POKL oraz CAS/38/POKL

Komisja Konkursowa rozstrzygnęła dodatkowe konkursy na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów PW - CAS/37/POKL oraz nauczycieli akademickich PW - CAS/38/POKL.

CAS/37/POKL i CAS/38/POKL - konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza

KONKURSY DODATKOWE NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE

dla doktorantów (CAS/37/POKL) oraz nauczycieli akademickich (CAS/38/POKL)

termin realizacji: luty-czerwiec 2015

Rozstrzygnięcie dodatkowych konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe

Rozstrzygnięcie dodatkowych konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów, CAS/35/POKL oraz dla nauczycieli akademickich, CAS/36/POKL

Wyniki oceny formalnej CAS/35/POKL oraz CAS/36/POKL

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/35/POKL) i nauczycieli akademickich (CAS/36/POKL)

Konkursy dodatkowe na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich

       Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ogłasza:

KONKURSY DODATKOWE
NA NAUKOWE STYPENDIA WYJAZDOWE:

dla doktorantów (CAS/35/POKL)

oraz

    dla nauczycieli akademickich (CAS/36/POKL)

17.02.2014

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów, CAS/33/POKL oraz dla nauczycieli akademickich, CAS/34/POKL