Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Maria del Carmen Romero Fuster

Wizyta w PW: listopad 2014

Profesor Maria del Carmen Romero Fuster to wybitna specjalistka w dziedzinie geometrii różniczkowej i topologii.

Profesor Tomasz Wielicki

Wizyta w PW: listopad - grudzień 2014

Profesor Tomasz Wielicki jest specjalistą w dziedzinie biznesu w Craig School of Business, California State University (USA), wiceprezydentem Project Management Institute, Central California Chapter oraz laureatem stypendium Fundacji Fulbrighta w kategorii Senior Scholars. 

Profesor Takuo Fukuda

Wizyta w PW: listopad 2014

Profesor Takuo Fukuda - wybitny matematyk, specjalista z analizy i topologii. Od 1999 związany jest z Department of Mathematics, Nihon University w Japonii.

Profesor Alexey Davydov

Wizyta w PW: listopad 2014

Profesor Alexey A. Davydov to wybitny matematyk, specjalizujący się w równaniach różniczkowych, teorii osobliwości oraz teorii sterowania. Obecnie związany z Lomonosov State University oraz
Vladimir State University.

Profesor Armen Sergeev

Wizyta w PW: październik-listopad 2014

Profesor Armen Sergeev to wybitny matematyk, związany obecnie z Steklov Mathematical Institute, gdzie od wielu lat pełni funkcję zastępcy Dyrektora. 

Profesor Takashi Nishimura

Wizyta w PW: październik - listopad 2014

Profesor Takashi Nishimura to wybitny matematyk, specjalista w topologii różniczkowej i jej zastosowaniach; obecnie związany z Institute of Environment and Information Sciences, Yokohama National University w Japonii.