Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Cecilia Haskins

Wizyta w PW: październik 2014

Profesor Cecilia Haskins jest uznaną specjalistką w obszarze inżynierii systemów. Obecnie pracuje w Department of Production and Quality Engineering, Norwegian University of Science and Technology.

Profesor Terence G. Langdon

Wizyta w PW: październik 2014

Profesor Terence G. Langdon to wybitny uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej. Obecnie związany jest z dwiema uczelniami: Department of Aerospace and Mechanical Engineering, University of Southern California (USA ) oraz Engineering and the Environment, University of Southampton (Wielka Brytania).

Profesor Gerd Rudolph

Wizyta w PW: wrzesień-październik 2014

Profesor Gerd Rudolph to znamienity fizyk , specjalista w dziedzinie fizyki matematycznej związany  obecnie z Institute for Theoretical Physics, University of Leipzig.       

Profesor Seiji Kuroda

Wizyta w PW: wrzesień-październik 2014

Profesor Seiji Kuroda - wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej w obszarze wytwarzaniu powłok metodami natryskiwania cieplnego, w szczególności są to powłoki typu bariery cieplne TBC (ang. thermal barrier coatings); dyrektor High Temperature Materials Unit, Environment and Energy Materials Division, National Institute for Materials Science w Japonii.

Profesor Goo Ishikawa

Wizyta w PW: sierpień - wrzesień 2014

Profesor Goo Ishikawa – matematyk specjalizujący się w teorii osobliwości odwzorowań gładkich, geometrii symplektycznej i kontaktowej oraz rzeczywistej geometrii algebraicznej; absolwent Kyoto University w Japonii, obecnie związany z japońskim Hokkaido University.

Profesor Bartosz Grzybowski

Wizyta w PW: sierpień-wrzesień 2014

Prof. Bartosz Andrzej Grzybowski, absolwent Yale, doktoryzował się na Harvardzie. Obecnie profesor uniwersytetu Northwestern i dyrektor Centrum Nowych Źródeł Energii tamże. Autor ponad 200 prac z dziedziny chemii, fizyki i biologii, w tym dwudziestu artykułów w Science i Nature, łącznie cytowanych ok. 8,000 razy.