Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Gaetano Assanto

Wizyta w PW: maj - czerwiec 2014

Profesor Gaetano Assanto to ceniony na świecie naukowiec zajmujący się zastosowaniami optyki nieliniowej. Obecnie jest związany z Department of Engineering, University of Rome „Roma Tre” (Włochy).

Profesor Ilan Riess

Wizyta w PW: maj 2014

Profesor Ilan Riess to wybitny specjalista z zakresu fizyki ciała stałego, w szczególności joniki ciała stałego, jak i fizyki statystycznej. Pracuje w Technion - Israel Institute of Technology. 

Profesor David Djurado

Wizyta w PW: maj 2014

Profesor David Djurado, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie badania struktury materii przy zastosowaniu promieniowania synchrotronowego oraz metodami dyfrakcji neutronów i niesprężystego rozpraszania neutronów. Pełni funkcję dyrektora naukowego w CNRS we Francji.

Profesor J. Hyam Rubinstein

Wizyta w PW: maj 2014

Profesor J. Hyam Rubinstein jest wybitnym matematykiem specjalizującym się w topologii niskowymiarowej. Od wielu lat jest związany z University of Melbourne w Australii.

Profesor Meir Shillor

Wizyta w PW: maj 2014

Profesor Meir Shillor to wybitny matematyk, specjalista w zakresie mechaniki zagadnień kontaktowych, biomatematyki, modelowania matematycznego i analizy problemów przemysłowych. Związany z Oakland University (USA). 

Profesor Maria Aparecida Soares Ruas

Wizyta w PW: kwiecień - maj 2014

Profesor Maria Aparecida Soares Ruas jest wybitnym matematykiem pracującym w Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (Brazylia).