Dysputy Pitagorejskie V, 27.11.2018

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. "Inteligencja naturalna i sztuczna - oczekiwania i prognozy", 27 listopada 2018 o godz. 16.15, na Wydziale MiNI PW, w sali nr 01 przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Oprócz udziału Dyrektora Centrum - prof. Stanisława Janeczko (Wydział MiNI PW), zastępcy Dyrektora - prof. Piotra Przybyłowicza (Wydział SIMR PW), znakomitymi gośćmi specjalnymi będą dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki UW), dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW (Wydział MiNI PW) oraz prof. Jerzy Rużyłło (Penn State University, USA).

Spotkanie będzie miało charakter kontaktu interaktywnego ze słuchaczami.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wydarzenia w galerii.

DYSPUTY PITAGOREJSKIE. Forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Wszelkie myślenie realizuje  się w formach narzuconych przez język. Nasze postrzeganie i pojmowanie dokonuje się w ramach świata przez nas rozumianego, interpretowanego i nazwanego. Mowa jest organem poznawczym i przechowuje dla nas to rozumienie. Często mowa nieświadomie zawiera określoną interpretację bytu. Mowa teorii naukowej staje się organem, przy pomocy którego tak naprawdę postrzegamy świat, „Dopiero teoria powiada co się mierzy” (Einstein). Jeśli tak rozumie się język, to rozumie się również rolę rozmowy w dochodzeniu do prawdy, „Prawda poczyna się we dwoje” (Nietzsche). Chcemy takich rozmów, gdzie dzieje się prawda, „Istotna, byt trafiająca prawda powstaje dopiero w komunikacji” (Jaspers). Prawda dzieje się i powstaje między rozmawiającymi ludźmi. W rozmowie myśl nie jest przekazywana do drugiego jako gotowy twór. Jest to raczej zaczyn, impuls pobudzający nurt własnych myśli, w sposób niezwykle twórczy wychodzący poza słowa i myśli pierwszego z rozmówców. Chcemy takich rozmów. Dysputy pitagorejskie to rozmowy.