Wydarzenia

Konwersatorium PW - „Autorytaryzm i populizm – dwa światy czy dwa oblicza tego samego?", 11.06.2019

Dr Leszek Mellibruda, specjalizujący się w psychologii biznesu, wygłosi odczyt pt. „Autorytaryzm i populizm – dwa światy czy dwa oblicza tego samego?", 11.06.2019

Profesor wizytujący Rolf Jeltsch, 4.06.2019

W dniu 4 czerwca 2019 r. gościem Centrum Studiów Zaawansowanych PW był profesor wizytujący Rolf Jeltsch.

IFIP NETWORKING 2019 - konferencja

W dniach 20-22 maja 2019 roku odbędzie się na Politechnice Warszawskiej międzynarodowa konferencja IFIP NETWORKING 2019, przy współudziale Centrum Studiów Zaawansowanych.

Profesor wizytujący JJ Garcia-Luna_Aceves, 18-22.05.2019

W dniach 18-22.05.2019 gościem Centrum Studiów Zaawansowanych był profesor wizytujący J.J. Garcia-Luna Aceves  z Computer Science and Engineering at the University of California, Santa Cruz (UCSC).

SEMINARIUM CSZ PW I MINI PW z matematyki dyskretnej, 17-18.05.2019

W dniach 17-18 maja 2019 roku odbędzie się na Politechnice Warszawskiej międzynarodowe seminarium z matematyki dyskretnej. Współorganizatorami są Centrum Studiów Zaawansowanych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Konwersatorium PW - „Sztywność grup - dowody wspierane komputerowo", 23.05.2019

Profesor Piotr Nowak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk wygłosi odczyt pt. „Sztywność grup - dowody wspierane komputerowo", 23.05.2019