Konwersatorium PW - „Sztywność grup - dowody wspierane komputerowo", 23.05.2019

Profesor Piotr Nowak z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk wygłosi odczyt pt. „Sztywność grup - dowody wspierane komputerowo", 23.05.2019

Dr Piotr Nowak stopień doktora uzyskał na Vanderbilt University w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Przez następne 4 lata pracował na uczelni Texas A&M w College Station oraz w instytucie badawczym MSRI w Berkeley w Kalifornii. Od 2012 roku pracuje w Polsce w Instytucie Matematycznym PAN.
Jest autorem ponad 30 artykułów. Wspólnie z Guoliangiem Yu wydał w 2012 roku książkę, będącą wprowadzeniem do geometrii dużej skali. Na międzynarodowych konferencjach i seminariach wygłosił ponad 150 zaproszonych wykładów na temat swoich wyników.
W Stanach Zjednoczonych kierował dwoma grantami National Science Foundation, po powrocie do kraju realizował projekty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. 
W 2016 uzyskał z wyróżnieniem habilitację w Instytucie Matematycznym PAN, otrzymał za nią Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2016 roku kieruje projektem ERC Starting Grant dotyczącym sztywności grup i teorii indeksu. Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora IMPAN ds. naukowych.

Odczyt będzie dotyczył tematyki sztywnych grup, które są grupami posiadającymi własność punktu stałego dla działań przez afiniczne izometrie na przestrzeniach Hilberta.
Celem dowodu będzie przedstawienie pewnych elementów niedawnego dowodu sztywności dla Aut(F_n), grup automorfizmów grupy wolnej na n generatorach dla n co najmniej 5.
Dowód ten był możliwy do przeprowadzenia dzięki zastosowaniu metod optymalizacji wypukłej.

Konwersatorium odbędzie się w czwartek, 23 maja  2019 r. o godz. 16.15 w sali nr 134 Gmachu Głównego PW. Po odczycie zapraszamy na poczęstunek, podczas którego będzie można porozmawiać bezpośrednio z prelegentem.