Konwersatorium PW, prof. Utz von Wagner z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, 29.11.2018

Profesor Utz von Wagner z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie wygłosi odczyt, w języku angielskim, pt. „Nonlinear Oscillations in Mechanical and Mechatronic Systems: Set-ups, Methods, Phenomena and Technical Examples", 29.11.2018

Profesor Utz von Wagner jest wybitnym specjalistą w dziedzinie analizy drgań nieliniowych układów mechanicznych. Stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych zdobył w roku 1998 na Uniwersytecie w Karlsruhe, a habilitację w 2003 r. w Technische Universität Darmstadt. Zajmuje się zjawiskami utraty stateczności i drgań samowzbudnych w układach z tarciem suchym (hamulce pojazdów szynowych), zagadnieniami stochastycznymi (równania Fokkera-Plancka), odzyskiwaniem energii w systemach mechatronicznych oraz problemem drgań wartościowych dzieł sztuki (w tym płócien obrazów olejnych) podczas transportu. Za te ostatnie dokonania Katedra prof. von Wagnera została wyróżniona odznaką konkursu Land of Ideas w 2011 r. prowadzonego pod patronatem Prezydenta Niemiec. W chwili obecnej prof. von Wagner jest kierownikiem Katedry Mechatroniki i Dynamiki Maszyn Uniwersytetu Technicznego w Berlinie (TUB). W latach 2007-2009 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Systemów Transportowych TUB, a w okresie 2009-2015 funkcję dziekana tego Wydziału. Stale współpracuje z niemieckimi i austriackimi agendami rządowymi wspierającymi finansowanie nauki, w tym Deutsche Forschungsgemeinschaft, Austrian Science Fund, Austrian Research Promotion Agency. Jest także członkiem komisji konkursowej programu niemieckiej wymiany akademickiej DAAD. W ubiegłym roku Profesor Utz von Wagner został Honorowym Profesorem Politechniki Warszawskiej. Od kilku lat jako koordynator sprawuje opiekę nad programem studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn realizowanym we współpracy pomiędzy Piątym Wydziałem TUB oraz Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych PW. Pełni również funkcję redaktora działowego Journal of Theoretical and Applied Mechanics, flagowego kwartalnika wydawanego od 1963 r. przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Konwersatorium odbędzie się w czwartek, 29 listopada 2018 r. o godz. 16.15 w sali nr 134 Gmachu Głównego PW.

Więcej informacji na stronie Konwersatorium.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.