Seminarium uczelniane "Horyzonty Dyscyplin Nauki", 18.05.2023

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Rola danych i technologii geoinformacyjnych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej państwa”.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Drugie spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dyscypliny Inżynieria lądowa, geodezja i transport, omówione zostaną zagadnienia budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennych oraz metody jej włączenia w infrastrukturę europejską.

Informacja przestrzenna stanowi obecnie ogromną wartość społeczną. Szacuje się, że około 80% decyzji podejmowanych przez administrację bazuje na danych geoprzestrzennych, a decyzje te przekładają się bezpośrednio na komfort życia obywateli i przedsiębiorców. Nowatorska i przyjazna infrastruktura informacji geoprzestrzennych (IIP) pozwolą na szerokie wykorzystanie geoinformacji w codziennej działalności firm i osób prywatnych; na etapie planowania inwestycji, obrotu nieruchomościami, korzystania z systemów nawigacyjnych itd. W oparciu o tzw. „uwolnione dane geoprzestrzenne” (open data) opracowywane są innowacyjne aplikacje wspomagające rozwój przedsiębiorczości i codzienne życie mieszkańców EU. Elementem infrastruktury geoinformacyjnej są także układy odniesień przestrzennych stanowiące podstawę wszystkich opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym map urzędowych (tradycyjnych i elektronicznych). Mają zasadnicze znaczenie w dziedzinach gospodarki wykorzystujących technologie geoinformacyjne i analizy przestrzenne (funkcjonowanie administracji publicznej, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i obronność państwa), gdzie zapewnienie jednolitości przestrzeni prezentacji danych umożliwia prowadzenie analiz w skali kraju, regionu lub globalnie. Wartość prac związanych z budową krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji to setki milionów złotych, a zakres wykorzystania dotyczy milionów obywateli.

Prelegentami seminarium z Wydziału Geodezji i Kartografii PW będą dr hab. inż. Dariusz Gotlib, dr inż. Krzysztof Bakuła oraz dr hab. inż. Tomasz Liwosz, zaś koreferentami dr inż. Anna Bober i mgr inż. Jarosław Somla z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wydarzenie poprowadzi dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Seminarium online odbędzie się dnia 18 maja 2023 r. o godz. 16.15 na platformie TEAMS. Link do rejestracji na spotkanie znajduje się tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy kierować je na adres hdn.csz[at]pw.edu.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium.