Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Adam Kowalczyk

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Adam Kowalczyk - związany obecnie z Centre for Neural Engineering, The University of Melbourne, Australia. Profesor prowadzi badania naukowe z zakresu matematyki, fizyki, sztucznej inteligencji oraz bioinformatyki w zastosowaniach w medycynie oraz biologii.

Profesor Goo Ishikawa

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Goo Ishikawa – matematyk specjalizujący się w teorii osobliwości odwzorowań gładkich, geometrii symplektycznej i kontaktowej oraz rzeczywistej geometrii algebraicznej; absolwent Kyoto University w Japonii, obecnie związany z japońskim Hokkaido University.

Profesor Takashi Nishimura

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Takashi Nishimura to wybitny matematyk, specjalista w topologii różniczkowej i jej zastosowaniach; obecnie związany z Institute of Environment and Information Sciences, Yokohama National University w Japonii.

Profesor Kam Weng Tam

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Kam Weng Tam to wybitny specjalista w dziedzinie radiokomunikacji i techniki mikrofalowej. Jest profesorem w Department of Electrical and Electronics Engineering, University of Macau oraz dyrektorem Government of Electrical and Industry Liaison.     

Profesor Branko Kolarevic

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Branko Kolarevic jest wybitnym architektem. Obecnie związany z Faculty of Environmental Design, University of Calgary w Kanadzie, gdzie pełni funkcje kierownika  Integrated Design oraz wicedyrektora Laboratory for Integrative Design. 

Doktor Carlos Garcia-Mateo

Wizyta w PW: luty-marzec 2015

Doktor Carlos Garcia-Mateo to uznany ekspert w zakresie inżynierii stopów żelaza, który obecnie pracuje w National Centre for Metallurgical Research (Hiszpania) - jednej z dwóch najbardziej uznanych jednostek naukowych na świecie w dziedzinie badań i rozwoju stopów żelaza i stali.