Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Doktor Carlos Garcia-Mateo

Wizyta w PW: luty-marzec 2015

Doktor Carlos Garcia-Mateo to uznany ekspert w zakresie inżynierii stopów żelaza, który obecnie pracuje w National Centre for Metallurgical Research (Hiszpania) - jednej z dwóch najbardziej uznanych jednostek naukowych na świecie w dziedzinie badań i rozwoju stopów żelaza i stali.       

Profesor José Alberto Cuminato

Wizyta w PW: luty-marzec 2015

Profesor José Alberto Cuminato - wybitny matematyk, specjalista w zakresie analizy numerycznej; związany obecnie  z Institute of  Mathematics and Computer Sciences, University of São Paulo (Brazylia).

Profesor Abramo Hefez

Wizyta w PW: luty 2015

Profesor Abramo Hefez to uznany matematyk, związany obecnie z Instituto de Matematica e Estatistica, Universidade Federal Fluminense w Brazyli.     

Profesor Victor Goryunov

Wizyta w PW: styczeń-marzec 2015

Profesor Victor Goryunov to wybitny matematyk, specjalista w dziedzinie teorii osobliwości. Od 2009 r. związany z Department of Mathematical Science, University of Liverpool.     

Profesor Maxim Kazaryan

Wizyta w PW: styczeń-luty 2015

Profesor Maxim Kazaryan to wybitny matematyk związany z V.A. Steklov Institute of Mathematics RAS & Higher School of Economics w Moskwie. 

Profesor Michael Giersig

Wizyta w PW: styczeń-marzec 2015

Profesor Michael Giersig -  profesor na Wydziale Fizyki w Freie University  w Berlinie, specjalista w dziadzienie nanotechnologii.