Wydarzenia

I Konkurs w ramach programu Mobility PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. decyzją Rektora PW nr 217/2021 został uruchomiony program Mobility PW i jednocześnie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach tego Programu. Nabór wniosków online do 20 września 2021 r. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W I KONKURSIE MOBILITY PW

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2021 - wykłady zdalne

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021.

Wykłady będą prowadzone zdalnie.

Wizyta sekretarza generalnego ENHANCE EU Naveeda Syeda, 20.09.2021

Dyrektor CSZ Stanisław Janeczko, dyrektor CWM Grzegorz Robak, sekretarz gen. Enhance Naveed Syed

W dniu 20.09.2021 gościem Centrum Studiów Zaawansowanych był Naveed Syed, sekretarz generalny w ENHANCE EU oraz dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW mgr Grzegorz Robak.

Wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 10 projektom.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania

Zgodnie z Regulaminem konkursu stanowiącym załącznik do decyzji Rektora nr 102/2021 z dnia 17 maja 2021, zasady wykorzystywania środków finansowych przyznanych na realizację projektu, według złożonego wniosku, określa załącznik nr 2 do regulaminu konkursu. Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu jest podpisanie Porozumienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu. Porozumienie z jednostkami realizującymi przygotowuje Biuro Projektu IDUB.

JAK ENERGOELEKTRONIKA ZMIENIA WSPÓŁCZESNE OBLICZE ELEKTROTECHNIKI, 20.05.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu Konwersatorium PW pt. „Jak energoelektronika zmienia współczesne oblicze elektrotechniki”. Głównym prelegentem będzie prof. Mariusz Malinowski z Wydziału Elektrycznego PW. Osobami towarzyszącymi w dyskusji będą prof. Lech Grzesiak (Wydział Elektryczny PW), prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział MINI PW), prof. Marek Jasiński (Wydział Elektryczny PW).

Innowacje dydaktyczne - konkurs

Otwarcie konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea grantów dydaktycznych PW służyć ma równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów przyczyni się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na Wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni