Profesor wizytujący - prof. Michael Giersig

Visiting Lecture - MAGNETIC NANOSYSTEMS: SYNTHESIS CHARACTERIZATION AND APPLICATION, 17.04.2014    

Profesor Michael Giersig, Department of Physics, Freie University Berlin (Niemcy) 

wygłosi wykład:         

MAGNETIC NANOSYSTEMS: SYNTHESIS CHARACTERIZATION AND APPLICATION   

17.04.2014, 14:15-17:00, s. 111, Wydział Fizyki PW

Wykład współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.