Laboratorium Grafenowe - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Działające od września 2015 r. Laboratorium Grafenowe stanowi zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego, tj. płatków tlenku grafenu, zredukowanego tlenku grafenu oraz grafenu o określonej funkcjonalności na potrzeby badań nowych materiałów oraz szukania innowacyjnych aplikacji grafenowych.

Głównym obszarem działalności naukowej LG PW jest :

  • wytwarzanie standaryzowanego grafenu płatkowego o powtarzalnych, ściśle zdefiniowanych właściwościach oraz prace na rzecz poszukiwania nowych i udoskonalania istniejących metod produkcji grafenu płatkowego,
  • opracowanie metod modyfikacji i funkcjonalizacji grafenu płatkowego pod kątem jego aplikacji, np. do wytwarzania materiałów kompozytowych, w przemyśle chemicznym, elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym oraz w biomedycynie,
  • badania właściwości grafenu płatkowego wytwarzanego różnymi metodami oraz nanomateriałów zawierających grafen,
  • prace na rzecz standaryzacji i normalizacji grafenu płatkowego oraz materiałów zawierających grafen płatkowy,
  • upowszechnianie wiedzy na temat grafenu i jego aplikacji.

Główne wyposażenie LG PW

1. Reaktor do syntez chemicznych (20 L) oraz modyfikacji nanomateriałów grafenowych                     

2. Filtracyjny układ z ceramicznymi membranami

3. Reaktor (piec) próżniowy

4. Kalander laboratoryjny (trójwalcówka)

5. Spektrofotometr UV-Vis

6. Analizator elementarny CHNSO

7. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF

8. Wielomodułowe urządzenie TGA/DSC/FTIR/QMS

9. Reometr rotacyjny

10. Wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC

11. Mikroskop optyczny inwersyjny z manipulatorami

12. Komora klimatyczna

13. Komora plazmowa

14. Spin coating

15. Tape casting

16. Homogenizatory, dezintegratory ultradźwiękowe

17. Specjalistyczne mieszadła.

 

Laboratorium mieści się w Gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

telefon: 0048 22 234 64 18; 0048 517 571 259

Kierownik laboratorium: dr Leszek Stobiński, e-mail: L.Stobinski@ichip.pw.edu.pl