Medal Młodego Uczonego

QUANTUM SCIMUS, GUTTA EST, IGNORAMUS MARE.
To, co wiemy kroplą jest, a to czego nie wiemy morzem.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku,  przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Medal nadaje rektor PW na wniosek  Kapituły Medalu uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się  samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju.

Medal Młodego Uczonego - awers i rewers

Medal Młodego Uczonego - awers i rewers

Młodego Uczonego ustanowiony został z inicjatywy Centrum Studiów Zaawansowanych i jest trzecim, po tytule Doktora Honoris Causa i Medalu Politechniki Warszawskiej, wyróżnieniem uczelni (§ 15 p. 5 Statutu PW). Laureaci Medalu współpracują z Centrum Studiów Zaawansowanych, gdzie w ramach Konwersatorium Politechniki Warszawskiej wygłaszają tzw.„Wykład Młodego Uczonego”, którego celem jest aktywna wymiana metod badawczych i motywacji oraz dostarczenie dobrych wzorców środowisku młodych naukowców.

W skład powołanej przez rektora PW Kapituły Medalu wchodzą następujący profesorowie: Leszek Adamowicz (przewodniczący), Stanisław Janeczko, Roman Morawski, Andrzej Tylikowski i Janusz Zieliński. Kandydatury do wyróżnienia Medalem Młodego Uczonego mogą zgłaszać członkowie Kapituły Medalu oraz wybitni specjaliści z różnych dziedzin, do których - na wniosek Kapituły - imiennie zwraca się Rektor PW.

 

Laureaci Medalu Młodego Uczonego:

Dr Piotr Achinger

Instytut Matematyczny PAN

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego 25 czerwca 2019 r. za przełomowe rozwinięcie badań w zakresie topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowań.

Dr hab.n.med. Michał Grąt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego 10 grudnia 2018 r. za opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji do transplantacji wątroby i wprowadzenie ich do praktyki klinicznej jako tzw. „Kryteria Warszawskie”.

Dr Krzysztof Szerenos

Uniwersytet w Białymstoku

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego 10 kwietnia 2018 r. za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego.

Dr hab. inż Łukasz Albrecht

Politechnika Łódzka

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego 22 marca 2016 r. za rozwój nowych metod syntezy związków biologicznie ważnych z użyciem chiralnych katalizatorów organicznych.

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego 23 marca 2015 r. za opracowanie nowych metod obrazowania w zakresie skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego.

Dr Szymon Kozłowski

Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki; Obserwatorium Astronomiczne
Zdjęcie Dr Szymon Kozłowski

Wyróżniony Medalem Młodego Uczonego w 2014 r. za nowatorską metodę identyfikacji i odkrycie kilkuset kwazarów leżących poza obłokami Magellana.