Laboratorium Informatyki Optycznej - Wydział Fizyki PW

W Laboratorium Informatyki Optycznej od lat prowadzone są badania naukowe z dziedziny optyki dyfrakcyjnej, mikrooptyki, holografii i optycznego przetwarzania informacji.

Podejmowane zagadnienia nastawione są na zastosowania praktyczne. Aktualnie wyróżnić można następujące główne nurty badań:

  • Holografia syntetyczna – numeryczne iteracyjne metody projektowania hologramów pozwalających na kontrolowane kształtowanie pola świetlnego w trzech wymiarach, w tym formowanie barwnych obrazów holograficznych do celów projekcyjnych. Hologramy syntetyczne stosowane są powszechnie do celów zabezpieczających, prowadzone są także prace nad holograficznym wyświetlaczem typu HUD.
  • Holografia cyfrowa – nowa metoda rejestracji hologramów cyfrowych – uproszczenie i zmniejszenie układu rejestrującego. Dynamiczna holografia realizowana w czasie rzeczywistym potencjalnie znajdzie zastosowanie w diagnostyce zarówno medycznej, jak i przemysłowej, a także w metodach transmisji trójwymiarowego obrazu.
  • Holografia klasyczna – optymalizacja układów do zapisu hologramów powierzchniowych oraz objętościowych. Ma to szczególne znaczenie z punktu widzenia zastosowań pokazowych (promocja zarówno Wydziału Fizyki, jak i Politechniki Warszawskiej) oraz celów zabezpieczających.
  • Płaskie i lekkie elementy dyfrakcyjne zastępujące klasyczne soczewki sferyczne i asferyczne, realizujące w czasie rzeczywistym obrazowanie ze zwiększoną głębią ostrości - stosowane w szczególności w medycynie, a także w mikroskopii, okulistyce i optometrii.
  • Projektowanie i modelowanie objętościowych elementów optycznych, w tym refrakcyjno-dyfrakcyjnych, które mogą mieć zastosowanie w obrazujących układach optycznych w dalekiej podczerwieni.
  • Elementy dyfrakcyjne do kształtowania wiązek emitowanych przez niepunktowe źródła światła, np. diody LED, lasery krawędziowe.
  • Badanie, charakteryzacja i optymalizacja przestrzennych modulatorów światła. Zastosowanie wspomnianych urządzeń w różnych działach optyki dyfrakcyjnej oraz holografii dynamicznej.

Jednocześnie realizowane są zajęcia dydaktyczne cieszące się dużym powodzeniem wśród studentów. Uczestnicy odbywają następujące kursy: Podstawy Optyki (wykład), Laboratorium Podstaw Optyki, Laboratorium Informatyki Optycznej, Komputerowe Metody Optyki (wykład i laboratorium). Zajęcia dotyczą aktualnie podejmowanych problemów z pogranicza optyki i informatyki oraz zapewniają wiedzę niezbędną przy tworzeniu pracy dyplomowej.

 Liczni magistranci i dyplomanci realizują nowatorskie i dające się zastosować pomysły, z których wiele wieńczonych jest publikacjami. Ze względu na atrakcyjność wizualną podejmowanej tematyki, Laboratorium aktywnie uczestniczy w akcjach promujących Wydział i popularyzujących Fizykę.

 Prace zarówno naukowe, jak i dyplomowe realizowane są w sześciu salach wyposażonych w najwyższej klasy oprogramowanie oraz sprzęt optyczny, który jest sukcesywnie modernizowany.

 W Laboratorium prowadzone są dodatkowe zajęcia tzw. Warsztaty Holografii, adresowane do uczniów szkół licealnych. Zajęcia mają na celu promocję fizyki i optyki, a także wspomagają nabór na studia techniczne.