Wiosenne Warsztaty Naukowe CSZ , 19-21.06.2015, Lipnik Park

XI edycja Warsztatów Naukowych CSZ odbyła się 19-21 czerwca 2015 roku w Lipniku. Warsztatom przewodniczył dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych, prof. Stanisław Janeczko.

W malowniczo położonym ośrodku Lipnik-Park doktoranci Politechniki Warszawskiej mieli okazję wygłosić referaty ustne oraz zaprezentować swoje projekty naukowo-badawcze podczas sesji posterowej. Prezentacje zostały wygłoszone w obecności szacownego Komitetu Naukowego, w składzie którego znaleźli się: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW, prof. Krzysztof Kurzydłowski (Wydział Inżynierii Materiałowej, Dyrektor NCBiR), prof. Leon Gradoń (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW), prof. Janusz Hołyst (W. Fizyki PW), prof. Maciej Jarosz (W. Chemiczny PW), prof. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki PW) oraz prof. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych). Wyróżnienia za najlepszą prezentację ustną oraz posterową otrzymali:

najlepsza prezentacja ustna:

Miejsce I –   mgr inż. Magdalena Matczuk, Wydział Chemiczny PW

Miejsce II –  mgr inż. Barbara Ostrowska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW

Miejsce III – mgr inż. Artur Janicki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

najlepszy poster:

Miejsce I – mgr inż. Emilia Pawlikowska, Wydział Chemiczny PW

Miejsce II– mgr inż. Michał Macias, Wydział Elektryczny PW

Miejsce III– mgr inż. Jan Krzysztoforski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

opublikowano 23.06.2015r.