Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Stephen Shing-Toung Yau jest profesorem na Wydziale Matematyki Statystyki i Informatyki Uniwersytetu Illinois, Chicago.

Profesor Peter J. Giblin

Wizyta czerwiec/lipiec 2016

Profesor Peter J. Giblin pracuje na University of Liverpool. Jest wybitnym matematykiem, członkiem zespołu badawczego teorii osobliwości i jej zastosowań. Profesor Peter J. Giblin ukończył King’s College, University of London (First Class Honours, 1964 r.; Ph.D. in Mathematics, 1967), a następnie od 1967 r. pracował na University of Liverpool (Professor, 2000 r.).

Profesor Rodney S. Ruoff

Wizyta w PW : Styczeń 2016

Profesor  Rodney  Ruoff - amerykański naukowiec , światowy ekspert  zajmujący  się chemią fizyczną  i nanotechnologią – materiałami  węglowymi  oraz nanostrukturami węglowymi, takimi jak : fulereny, nanorurki, grafen, diament. W dorobku naukowym profesora  Ruoffa  są pionierskie odkrycia w dziedzinie rozwoju nowych technik syntezy oraz badania właściwości  fizyko-chemicznych nowatorskich materiałów, w tym nanostruktur oraz materiałów węglowych  2D, zwłaszcza grafenu, diamentu, nanorurek , hybryd SP3 i SP2, nanopianek węgla, fulerenów.

Profesor Adam Kowalczyk

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Adam Kowalczyk - związany obecnie z Centre for Neural Engineering, The University of Melbourne, Australia. Profesor prowadzi badania naukowe z zakresu matematyki, fizyki, sztucznej inteligencji oraz bioinformatyki w zastosowaniach w medycynie oraz biologii.

Profesor Goo Ishikawa

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Goo Ishikawa – matematyk specjalizujący się w teorii osobliwości odwzorowań gładkich, geometrii symplektycznej i kontaktowej oraz rzeczywistej geometrii algebraicznej; absolwent Kyoto University w Japonii, obecnie związany z japońskim Hokkaido University.

Profesor Takashi Nishimura

Wizyta w PW: marzec 2015

Profesor Takashi Nishimura to wybitny matematyk, specjalista w topologii różniczkowej i jej zastosowaniach; obecnie związany z Institute of Environment and Information Sciences, Yokohama National University w Japonii.