Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Jun-Muk Hwang

Wizyta w PW - październik 2018

Jun-Muk Hwang jest południowokoreańskim matematykiem, specjalizującym się w geometrii algebraicznej i złożonej geometrii różnicowej.

Profesor Don Bernard Zagier

Wizyta w PW- wrzesień 2018

Profesor Don Bernard Zagier jest amerykańskim matematykiem, którego głównym obszarem pracy jest teoria liczb.

Profesor Michaił Żytomirski

Wizyta w PW - wrzesień 2018

Prof. Michaił Żytomirski jest matematykiem i zajmuje się badaniem osobliwości i form zwykłych w różnych obszarach analizy lokalnej. Obecnie związany jest obecnie z Technion–Israel Institute of Technology w Haifie (Izrael).

Profesor Federico Sanchez-Bringas

Wizyta w PW - kwiecień 2018

Prof. Federico Sanchez-Bringas jest pracownikiem naukowym Katedry Matematyki, Wydział Nauk Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku.

Profesor Stephen Shing-Toung Yau

Wizyta w PW - lipiec 2016

Profesor Stephen Shing-Toung Yau jest profesorem na Wydziale Matematyki Statystyki i Informatyki Uniwersytetu Illinois, Chicago.

Profesor Peter J. Giblin

Wizyta w PW - czerwiec/lipiec 2016

Profesor Peter J. Giblin pracuje na University of Liverpool. Jest wybitnym matematykiem, członkiem zespołu badawczego teorii osobliwości i jej zastosowań. Profesor Peter J. Giblin ukończył King’s College, University of London (First Class Honours, 1964 r.; Ph.D. in Mathematics, 1967), a następnie od 1967 r. pracował na University of Liverpool (Professor, 2000 r.).