Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Mutsuo Oka

Wizyta w PW: czerwiec 2014

Profesor Mutsuo Oka to wybitny matematyk związany obecnie z Tokyo University of Science oraz Tokyo Institute of Technology, gdzie piastuje stanowisko profesora emerytowanego.

Profesor Joaquim Júdice

Wizyta w PW: czerwiec 2014

Profesor  Jaqium Judice  to wybitny inżynier automatyk związany obecnie z Instituto de Telecomunicacoes, Polo de Coimbra w Portugali.

Zeev Baran  - Honorowy Konsul Generalny RP w Jerozolimie, architekt i urbanista.

Profesor Maria del Carmen Romero Fuster

Wizyta w PW: maj - czerwiec 2014

Profesor Maria del Carmen Romero Fuster to wybitna specjalistka w dziedzinie geometrii różniczkowej i topologii.

Profesor Sabu Thomas

Wizyta w PW: maj - czerwiec 2014

Profesor  Sabu Thomas- specjalista w dziedzinie chemii polimerów. Piastuje stanowisko profesora i dyrektora w Polymer Science and Engineering, School of Chemical Science, Mahatma Ghandi University, Indie. Pełni również funkcję dyrektora w Centre for Nanoscience and Nanotechnology.

Profesor James Damon

Wizyta w PW: maj - czerwiec 2014

Profesor James Damon jest matematykiem pracującym na University of North Carolina, Departament of Mathematics.