Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Tomoyoshi Shimobaba

Wizyta w PW: sierpień 2014

Profesor Tomoyoshi Shimobaba – związany z Chiba University w Japonii, jest specjalistą w dziedzinie holografii komputerowej i cyfrowej (projekcja holograficzna, przyspieszanie metod obliczeniowych stosowanych w holografii komputerowej, techniki sprzętowe umożliwiające wykonanie holografii komputerowej, holografia trójwymiarowa, mikroskopia holograficzna).

Profesor Keizo Yamaguchi

Wizyta w PW: sierpień 2014

Profesor Keizo Yamaguchi - wybitny matematyk, specjalista w zakresie geometrii różniczkowej.

Profesor Farid Tari

Wizyta w PW: czerwiec - lipiec 2014

Profesor Farid Tari to wybitny matematyk, specjalista w zapadniach teorii  osobliwości oraz geometrii różniczkowej, związany obecnie z Instituto De Ciências Matemáticas E De Computação, Universidade De São Paulo. 

Profesor Sir Michael Victor Berry

Wizyta w PW: czerwiec - lipiec 2014

Profesor Sir Michael Victor Berry to światowej sławy fizyk-teoretyk, znany z teorii fazy geometrycznej, zwanej fazą Berry’ego. Od ponad czterdziestu lat jest związany z University of Bristol. Jego zainteresowania naukowe są ukierunkowane na fizykę matematyczną, podstawy mechaniki kwantowej, optykę i fotonikę.  

Profesor Bill Bruce

Wizyta w PW: czerwiec - lipiec 2014

Profesor Bill Bruce to wybitny matematyk, którego zainteresowania naukowe ukierunkowane są na zagadnienia zawiązane z teorią osobliwości oraz jej zastosowaniami w geometrii różniczkowej.  Profesor  jest  obecnie związany z University of Liverpool.

Profesor Mutsuo Oka

Wizyta w PW: czerwiec 2014

Profesor Mutsuo Oka to wybitny matematyk związany obecnie z Tokyo University of Science oraz Tokyo Institute of Technology, gdzie piastuje stanowisko profesora emerytowanego.