Dysputy Pitagorejskie I, 20.10.2015

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej  zaprasza serdecznie na nowy cykl spotkań w formie Dysput Pitagorejskich pt.” Nadzieje i zagrożenia świata wirtualnego”, 20 października 2015 r., godz. 16.15, sala: Mała Aula w Gmachu Głównym PW.

Oprócz udziału Dyrektora Centrum, prof. Stanisława Janeczko, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą prof. Jerzy Bralczyk, dr Leszek Mellibruda oraz prof. Roman Morawski.

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie: Kiedy jesteś sobą? Wiarygodność informacji w internecie, Nowe wzorce zachowań, Informacja i człowieczeństwo.

Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami oraz będzie nagrywane wizualnie i dźwiękowo.

Uczestnictwo na podstawie zapisów na stronie: http://www.mini.pw.edu.pl/~konwersa/konwersatorium/dysputy.html

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.

DYSPUTY PITAGOREJSKIE. Forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Wszelkie myślenie realizuje  się w formach narzuconych przez język. Nasze postrzeganie i pojmowanie dokonuje się w ramach świata przez nas rozumianego, interpretowanego i nazwanego. Mowa jest organem poznawczym i przechowuje dla nas to rozumienie. Często mowa nieświadomie zawiera określoną interpretację bytu. Mowa teorii naukowej staje się organem, przy pomocy którego tak naprawdę postrzegamy świat, „Dopiero teoria powiada co się mierzy” (Einstein). Jeśli tak rozumie się język, to rozumie się również rolę rozmowy w dochodzeniu do prawdy, „Prawda poczyna się we dwoje” (Nietzsche). Chcemy takich rozmów, gdzie dzieje się prawda, „Istotna, byt trafiająca prawda powstaje dopiero w komunikacji” (Jaspers). Prawda dzieje się i powstaje między rozmawiającymi ludźmi. W rozmowie myśl nie jest przekazywana do drugiego jako gotowy twór. Jest to raczej zaczyn, impuls pobudzający nurt własnych myśli, w sposób niezwykle twórczy wychodzący poza słowa i myśli pierwszego z rozmówców. Chcemy takich rozmów. Dysputy pitagorejskie to rozmowy.