Dysputy Pitagorejskie

DYSPUTY PITAGOREJSKIE. Forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

 

Wszelkie myślenie realizuje  się w formach narzuconych przez język. Nasze postrzeganie i pojmowanie dokonuje się w ramach świata przez nas rozumianego, interpretowanego i nazwanego. Mowa jest organem poznawczym i przechowuje dla nas to rozumienie. Często mowa nieświadomie zawiera określoną interpretację bytu. Mowa teorii naukowej staje się organem, przy pomocy którego tak naprawdę postrzegamy świat, „Dopiero teoria powiada co się mierzy” (Einstein). Jeśli tak rozumie się język, to rozumie się również rolę rozmowy w dochodzeniu do prawdy, „Prawda poczyna się we dwoje” (Nietzsche). Chcemy takich rozmów, gdzie dzieje się prawda, „Istotna, byt trafiająca prawda powstaje dopiero w komunikacji” (Jaspers). Prawda dzieje się i powstaje między rozmawiającymi ludźmi. W rozmowie myśl nie jest przekazywana do drugiego jako gotowy twór. Jest to raczej zaczyn, impuls pobudzający nurt własnych myśli, w sposób niezwykle twórczy wychodzący poza słowa i myśli pierwszego z rozmówców. Chcemy takich rozmów. Dysputy pitagorejskie to rozmowy.

Dysputy Pitagorejskie VI

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na VI edycję Dysput Pitagorejskich organizowaną we współpracy z Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej WAiNS PW pt. "Using Conceptual Spaces To Model The Structure Of Empirical Theories", których gościem specjalnym będzie prof. Peter Gärdenfors (Lund University, Szwecja). Spotkanie poprowadzi dr hab. Hajo Greif (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, PW).

Dysputy Pitagorejskie V, 27.11.2018

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. "Inteligencja naturalna i sztuczna - oczekiwania i prognozy", 27 listopada 2018 o godz. 16.15, na Wydziale MiNI PW, w sali nr 01 przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Dysputy Pitagorejskie IV, 20.03.2018

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Moc myślenia”, 20 marca 2018, godz. 16.15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Dysputy Pitagorejskie III, 01.06.2017

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Estetyka - kulturowe znaczenie piękna”, 1 czerwca 2017, godz. 16.15, sala: 101 Gmach Architektury PW, ul. Koszykowa 55, Warszawa.

Dysputy Pitagorejskie II, 27.04.2016

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt.”Samodzielność w świecie nauki”, 27 kwietnia 2016, godz. 16.15, sala: Mała Aula Gmachu Głównego PW

Dysputy Pitagorejskie I, 20.10.2015

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej  zaprasza serdecznie na nowy cykl spotkań w formie Dysput Pitagorejskich pt.” Nadzieje i zagrożenia świata wirtualnego”, 20 października 2015 r., godz. 16.15, sala: Mała Aula w Gmachu Głównym PW.