Dysputy Pitagorejskie VI

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na VI edycję Dysput Pitagorejskich organizowaną we współpracy z Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej WAiNS PW pt. "Using Conceptual Spaces To Model The Structure Of Empirical Theories", których gościem specjalnym będzie prof. Peter Gärdenfors (Lund University, Szwecja). Spotkanie poprowadzi dr hab. Hajo Greif (Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, PW).

Björn Peter Gärdenfors (ur. 21 września 1949 r.) jest profesorem kognitywistyki na Uniwersytecie w Lund, jednym z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawanych współczesnych filozofów. W latach 2011–2017 był członkiem Komitetu Noblowskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest członkiem Academia Europaea. Badania jego obejmują kilka obszarów: rewizję przekonań, teorię decyzji, filozofię nauki, tworzenie koncepcji, przestrzenie pojęciowe, semantykę poznawczą oraz ewolucję poznania i języka. Ważniejsze publikacje: “The Geometry of Meaning: Semantics Based on Conceptual Spaces” (Cambridge, Mass. 2014), “Conceptual Spaces: The Geometry of Thought” (Cambridge, Mass. 2000), “How Homo Became Sapiens” (Oxford – New York 2003).

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.30 w sali 206  Gmachu Głównego PW przy ul. Pl Politechniki 1, Warszawa.

Dodatkowe informacje na stronie WANS PW.