Dysputy Pitagorejskie II, 27.04.2016

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt.”Samodzielność w świecie nauki”, 27 kwietnia 2016, godz. 16.15, sala: Mała Aula Gmachu Głównego PW

Oprócz udziału Dyrektora Centrum, prof. Stanisława Janeczko, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą prof. Jan Madey oraz dr Leszek Mellibruda, moderator rozmowy.

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie: Na czym polega samodzielność? W czym się przejawia? Samodzielność badawcza a niezależność życiowa. Odwaga i indywidualizm w nauce.

Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami oraz będzie nagrywane wizualnie i dźwiękowo. - wkrótce uruchomione.

Uczestnictwo na podstawie zapisów na stronie Dysputy pitagorejskie
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

DYSPUTY PITAGOREJSKIE. Forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Wszelkie myślenie realizuje  się w formach narzuconych przez język. Nasze postrzeganie i pojmowanie dokonuje się w ramach świata przez nas rozumianego, interpretowanego i nazwanego. Mowa jest organem poznawczym i przechowuje dla nas to rozumienie. Często mowa nieświadomie zawiera określoną interpretację bytu. Mowa teorii naukowej staje się organem, przy pomocy którego tak naprawdę postrzegamy świat, „Dopiero teoria powiada co się mierzy” (Einstein). Jeśli tak rozumie się język, to rozumie się również rolę rozmowy w dochodzeniu do prawdy, „Prawda poczyna się we dwoje” (Nietzsche). Chcemy takich rozmów, gdzie dzieje się prawda, „Istotna, byt trafiająca prawda powstaje dopiero w komunikacji” (Jaspers). Prawda dzieje się i powstaje między rozmawiającymi ludźmi. W rozmowie myśl nie jest przekazywana do drugiego jako gotowy twór. Jest to raczej zaczyn, impuls pobudzający nurt własnych myśli, w sposób niezwykle twórczy wychodzący poza słowa i myśli pierwszego z rozmówców. Chcemy takich rozmów. Dysputy pitagorejskie to rozmowy.