Dysputy Pitagorejskie IV, 20.03.2018

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysput Pitagorejskich pt. ”Moc myślenia”, 20 marca 2018, godz. 16.15 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Oprócz udziału Dyrektora Centrum - prof. Stanisława Janeczko, zastępcy Dyrektora - prof. Piotra Przybyłowicza, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą dr Leszek Mellibruda oraz dr Bartłomiej Skowron.

W trakcie rozmowy zostaną poruszone tematy:

  • Racje, lęk, kultura
  • Myślenie logiczne a myślenie magiczne

Spotkanie będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.

DYSPUTY PITAGOREJSKIE. Forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Wszelkie myślenie realizuje  się w formach narzuconych przez język. Nasze postrzeganie i pojmowanie dokonuje się w ramach świata przez nas rozumianego, interpretowanego i nazwanego. Mowa jest organem poznawczym i przechowuje dla nas to rozumienie. Często mowa nieświadomie zawiera określoną interpretację bytu. Mowa teorii naukowej staje się organem, przy pomocy którego tak naprawdę postrzegamy świat, „Dopiero teoria powiada co się mierzy” (Einstein). Jeśli tak rozumie się język, to rozumie się również rolę rozmowy w dochodzeniu do prawdy, „Prawda poczyna się we dwoje” (Nietzsche). Chcemy takich rozmów, gdzie dzieje się prawda, „Istotna, byt trafiająca prawda powstaje dopiero w komunikacji” (Jaspers). Prawda dzieje się i powstaje między rozmawiającymi ludźmi. W rozmowie myśl nie jest przekazywana do drugiego jako gotowy twór. Jest to raczej zaczyn, impuls pobudzający nurt własnych myśli, w sposób niezwykle twórczy wychodzący poza słowa i myśli pierwszego z rozmówców. Chcemy takich rozmów. Dysputy pitagorejskie to rozmowy.