Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Tadeusz Uhl wygłosi odczyt pt. „Zdalne systemy monitorowania stanu konstrukcji – praktyczne doświadczenia w komercjalizacji wyników badań naukowych”, 25.11.2013 r.

TOPTECHNIKA – cykl sympozjów organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie środowisku akademickiemu najnowszych osiągnięć  techniki poprzez wystąpienia wybitnych naukowców – praktyków z renomowanych instytucji i firm. Sympozja  przewidują  wykłady, forum dyskusyjne oraz wystawy efektów naukowych w danej dziedzinie technicznej w formie posterów, zdjęć lub konkretnego obiektu technicznego.

Gościem pierwszego spotkania będzie prof. Tadeusz Uhl, absolwent Akademii Górniczo Hutniczej, kierunku automatyka hutnicza na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Obecnie Kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo – Hutniczej, autor ponad 600 publikacji naukowych i 50 patentów. Założyciel i główny udziałowiec firmy EC Grupa, jednej z największych w Polsce firm inżynierskich. Członek Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zaawansowanych Technologii (ang.: High Level Expert Group on Key Enabling Technologies) przy Komisji Europejskiej.

Sympozjum odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2013 r. o godz. 16.15 w Małej Auli  Gmachu Głównego PW.

Więcej informacji dostępnych na srtonie: Konwersatorium PW.