Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Maciej Chorowski wygłosi odczyt pt. „Kriogenika dla fizyki, techniki i medycyny”, 16.01.2014r.

TOPTECHNIKA – cykl sympozjów organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie środowisku akademickiemu najnowszych osiągnięć  techniki poprzez wystąpienia wybitnych naukowców – praktyków z renomowanych instytucji i firm. Sympozja  przewidują  wykłady, forum dyskusyjne oraz wystawy efektów naukowych w danej dziedzinie technicznej w formie posterów, zdjęć lub konkretnego obiektu technicznego.

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (M-E) Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w kriogenice i jej aplikacjach.  Dziekan Wydziału M-E Politechniki Wrocławskiej w latach 2005-2012. W latach 1996-1998 pracownik naukowy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, koordynator zaangażowania przemysłu polskiego w budowę akceleratora LHC w CERN oraz reaktora termonuklearnego ITER  w Cadarache. Inicjator zaangażowania Politechniki Wrocławskiej oraz przemysłu polskiego w dostawy instalacji kriogenicznych dla lasera na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu oraz kompleksu akceleratorów FAIR w Darmstadt. Prezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego w latach 2002-2012. Inicjator i koordynator transferu technologii detektorów gazowych GEM z CERN do przemysłu polskiego. Obecnie reprezentant Polski w Komitecie Finansowym CERN, łącznik przemysłu polskiego z CERN, członek komitetu ExCo europejskiej agencji Fusion for Energy, przewodniczący Komisji Kriogeniki i Skraplania Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa IIR w Paryżu oraz członek ICEC – Międzynarodowego Komitetu Inżynierii Kriogenicznej z siedzibą w Zurychu.  Autor i współautor ponad 150 prac dotyczących kriogeniki, energetyki oraz współpracy przemysłu z dużymi laboratoriami badawczymi.

Sympozjum odbędzie się w czwartek, 16 stycznia 2014 r. o godz. 16.15 w sali nr 134  Gmachu Głównego PW.

Więcej informacji dostępnych na stronie  Konwersatorium