Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Bartosz Andrzej Grzybowski wygłosi odczyt pt. „Chematica: An automatic chemist for the 21st century”, 27.03.2014 r.

TOPTECHNIKA – cykl sympozjów organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Narodowye Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie środowisku akademickiemu najnowszych osiągnięć  techniki poprzez wystąpienia wybitnych naukowców – praktyków z renomowanych instytucji i firm. Sympozja  przewidują  wykłady, forum dyskusyjne oraz wystawy efektów naukowych w danej dziedzinie technicznej w formie posterów, zdjęć lub konkretnego obiektu technicznego.

Prof. Bartosz Andrzej Grzybowski, absolwent Yale, doktoryzował się na Harvardzie. Obecnie profesor uniwersytetu Northwestern i dyrektor Centrum Nowych Źródeł Energii tamże. Autor ponad 200 prac z dziedziny chemii, fizyki i biologii, w tym dwudziestu artykułów w Science i Nature, łącznie cytowanych ok. 8,000 razy. Założyciel kilku firm biotechnologicznych o łącznej kapitalizacji ponad poł miliarda dolarów. Za swoje badania otrzymał kilkanaście nagród amerykańskich i europejskich włączając Nagrodę Miękkiej Materii Królewskiego Towarzystwa Chemicznego w Londynie, Nagrodę Kreatywności Niemieckiego Towarzystwa Naukowego, Nagrodę Chemii Koloidów Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego i ostatnio (2013) światową Nanoscience Prize. Nie posiada samochodu, telewizora, komórki ani, jak utrzymują złośliwi, zdrowego rozsądku.

Sympozjum odbędzie się w czwartek, 27 marca 2014 r. o godz. 16.15 w sali nr 329, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, ul. Koszykowa 75. 

Więcej informacji dostępnych na stronie Konwersatorium