Sympozjum TOPTECHNIKA

Marek Darecki, Prezes WSK "PZL-Rzeszów" S.A., Pratt&Whitney Poland, Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza" wygłosi odczyt pt. „Silnik turbowentylatorowy z przekładnią – rewolucja na rynku napędów lotniczych”, 29.05.2014 r.

Podczas wykładu zapraszamy na ekspozycję - animację 3D wewnętrznej budowy silnika turbowentylatorowego z przekładnią w zestawieniu z budową konwencjonalnego napędu.

TOPTECHNIKA – cykl sympozjów organizowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz Narodowye Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie środowisku akademickiemu najnowszych osiągnięć  techniki poprzez wystąpienia wybitnych naukowców – praktyków z renomowanych instytucji i firm. Sympozja  przewidują  wykłady, forum dyskusyjne oraz wystawy efektów naukowych w danej dziedzinie technicznej w formie posterów, zdjęć lub konkretnego obiektu technicznego.

Marek Darecki, Prezes WSK "PZL-Rzeszów" S.A., Pratt&Whitney Poland, Stowarzyszenia "Dolina Lotnicza", absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej, specjalność - silniki lotnicze. W WSK Rzeszów od 1978 r. Przez 10 lat konstruktor w biurze konstrukcyjnym, przez kolejne 2 - kierownik biura konstrukcyjnego turbin gazowych, od 1990 r. kierownik wydziału montażu i prób silników turbinowych. Po nominacji na kierownika działu rozwoju biznesu był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacyjne firmy oraz marketing strategiczny. Po kolejnych trzech latach objął stanowisko dyrektora Zakładu Lotniczego WSK Rzeszów. W 1998 r., na cztery lata, został prezesem firmy Goodrich w Krośnie, należącej obecnie do UTC Aerospace Systems. Z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację firmy, w której m.in. rozpoczęto produkcję podwozi do samolotów F-16. W 2002 r., po prywatyzacji WSK Rzeszów, której akcje kupiła amerykańska korporacja United Technologies, w skład której wchodzi także światowej klasy producent silników lotniczych Pratt&Whiney, powrócił do Rzeszowa obejmując stanowisko prezesa i dyrektora generalnego firmy.

Pod jego kierownictwem WSK przeszła głęboką restrukturyzację, stając się firmą na światowym poziomie, mającą realny wpływ na obraz gospodarczy Podkarpacia i całego polskiego przemysłu lotniczego. Obecnie firma koncentruje swoje wysiłki i aktywność na obszarze badań i rozwoju, budowie nowego centrum Badawczo - Rozwojowego, współpracując z uczelniami i instytucjami naukowymi oraz rozwijaniu relacji z Unią Europejską. W 2003 r. Marek Darecki zainicjował powstanie innowacyjnego klastra przemysłowego Dolina Lotnicza, zrzeszającego ponad 110 firm i instytucji ulokowanych głównie w południowo-wschodniej Polsce i w przemożny sposób wpływających na rozwój tego obszaru. Pod przewodnictwem Marka Dareckiego Dolina Lotnicza stała się synonimem sukcesu i śmiałej, realnej wizji, stając się jednym z najprężniejszych klastrów lotniczych w Europie. W lipcu 2008 r. został nominowany na stanowisko prezesa Pratt&Whitney Poland, przejmując odpowiedzialność za aktywność firmy w Polsce. Od kilku lat zajmuje stanowisko prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego. W 2011 r. został zaproszony przez Komisję Europejską do grupy 14 liderów przemysłu lotniczego, opracowującej długoterminową wizję lotnictwa w świecie pod nazwą "Flighpath 2050". Marek Darecki jest laureatem wielu nagród i tytułów, szczególnie ceni sobie otrzymany w 2012 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa. Jest żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci; córkę i dwóch synów.

Sympozjum odbędzie się w czwartek, 29 maja 2014 r. o godz. 16.15 w sali nr 134, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. 

Więcej informacji dostępnych na stronie Konwersatorium