Studia id

Studia id to elitarne indywidualne studia dla najlepszych kandydatów i studentów. Studia id skierowane są dla kandydatów na I i II stopień studiów stacjonarnych aplikujących na wybrane kierunki dostępne w ofercie uczelnianej. W ramach studiów PW oferuje studentom indywidualizację drogi kształcenia pod okiem wybitnych nauczycieli akademickich – Tutorów. W trakcie procesu kształcenia przewidziane są innowacyjne formy zajęć, wspomagające przyszłych absolwentów w najlepszym dopasowaniu do przyszłych wyzwań zawodowych.

    

         

Aktualności

       

Formularze

       

Dokumenty

       

Tutorzy

       

Rada Programowa