Wydarzenia

Sympozjum Stowarzyszenia Singularis DYSOCJACJE-INTEGRACJE, 12-15.09.2022

W dniach 12-15 września 2022 r. w Ośrodku Politechniki Warszawskiej w Wildze odbędzie się Sympozjum Stowarzyszenia Singularis DYSOCJACJE-INTEGRACJE.

PROGRAM SYMPOZJUM

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2022

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej prowadzi międzywydziałowe interdyscyplinarne wykłady dla doktorantów i zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2022/2023.

Wyniki drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 11 projektom.

Otwarcie II konkursu w ramach programu Mobility PW - ETAP DRUGI - OCENA WNIOSKÓW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW.

Konwersatorium PW- dr Janusz Pętkowski, 23.06.2022

Odczyt pt. "Wenusjańskie anomalie atmosferyczne i poszukiwanie życia w chmurach Wenus" wygłosi Janusz Pętkowskiastrobiolog związany z Zakładem Nauk o Ziemi, Atmosferze i Planetach w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prelegent jest jednym z liderów inicjatywy MIT-Breakthrough Venus Life Finder Mission Concept Study. Interesuje się gazami biosygnaturowymi, biochemią teoretyczną oraz badaniami prowadzącymi do znalezienia życia poza Ziemią. Obronił doktorat z biofizyki na University of Virginia w Charlottesville. Uzyskał magisterium i licencjat w dziedzinie biotechnologii i biologii molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

STOWARZYSZENIE SINGULARIS - INAUGURACJA, 2.06.2022