Wydarzenia

REKRUTACJA uzupełniająca NA STUDIA ID_ semestr letni 2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW ogłasza rekrutację uzupełniającą na indywidualne studia politechniczne - STUDIA ID w semestrze letnimi 2024, umożliwiające zdolnym studentom otrzymanie stypendium oraz realizację zindywidualizowanego toku studiów pod opieką tutora.

Dotyczy studentów II semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

WYKŁADY DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW PW - propozycja na semestr letni 2024

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej prowadzi międzywydziałowe interdyscyplinarne wykłady dla doktorantów w Szkole Doktorskiej PW oraz studentów i zaprasza do zapoznania się z ofertą przedmiotów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2023/2024.

Interdyscyplinarne Seminarium Studiów ID "Egzotyczne ułożenia sferyczne", prof. Stanisław Janeczko, 20.02.2024

Na ostatnie 15 min spotkania wystąpi Asahi Tsuchida, młody doktor matematyki z Japonii, który opowie o swojej drodze zawodowej i możliwościach pracy naukowej w Japonii.

Seminarium jest organizowane dla studentów ID. Może w nim uczestniczyć również cała społeczność akademicka PW.

Zapraszamy przede wszystkim studentów projektu studiów ID oraz wszystkich zainteresowanych udziałem w tych studiach.

REKRUTACJA NA STUDIA ID_ semestr letni 2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW organizuje rekrutację na indywidualne studia politechniczne - STUDIA ID w semestrze letnimi 2024, umożliwiające zdolnym studentom otrzymanie stypendium oraz realizację zindywidualizowanego toku studiów pod opieką tutora.

Dotyczy studentów kandydujących na II stopień studiów stacjonarnych, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celującym.

Interdyscyplinarne Seminarium Studiów ID "Co czują czujniki chemiczne?", prof. Wojciech Wróblewski, 9.01.2024

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski z Wydziału Chemicznego PW.

Seminarium uczelniane "Horyzonty Dyscyplin Nauki" pt. „Współczesne baterie - hit czy kit?”, 18.01.2024

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Współczesne baterie - hit czy kit?”.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Proponowane spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dyscypliny nauki chemiczne, omówione zostaną zagadnienia rozwoju technologii urządzeń do konwersji i magazynowania energii elektrycznej.