Wydarzenia

I Konkurs w ramach programu Mobility PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 1 września 2021 r. decyzją Rektora PW nr 217/2021 został uruchomiony program Mobility PW i jednocześnie ogłoszony pierwszy konkurs w ramach tego Programu. Nabór wniosków online do 20 września 2021 r. 

SKŁADANIE WNIOSKÓW W I KONKURSIE MOBILITY PW

Sympozjum NOWE WYZWANIA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO w Pałacu w Radziejowicach, 27 -29.09.2021 r.

W dniach 27 – 29 września 2021 r. w Domu  Pracy Twórczej w Pałacu w Radziejowicach odbyło się Sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych NOWE WYZWANIA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO. Sympozjum zostało zorganizowane w ramach konkursu INNOWACJE DYDAKTYCZNE na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej, przeprowadzonego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW, w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Wizyta sekretarza generalnego ENHANCE EU Naveeda Syeda, 20.09.2021

Dyrektor CSZ Stanisław Janeczko, dyrektor CWM Grzegorz Robak, sekretarz gen. Enhance Naveed Syed

W dniu 20.09.2021 gościem Centrum Studiów Zaawansowanych był Naveed Syed, sekretarz generalny w ENHANCE EU oraz dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW mgr Grzegorz Robak.

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr zimowy 2021 - wykłady zdalne

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 2020/2021.

Wykłady będą prowadzone zdalnie.

Wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 10 projektom.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania

JAK ENERGOELEKTRONIKA ZMIENIA WSPÓŁCZESNE OBLICZE ELEKTROTECHNIKI, 20.05.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu Konwersatorium PW pt. „Jak energoelektronika zmienia współczesne oblicze elektrotechniki”. Głównym prelegentem będzie prof. Mariusz Malinowski z Wydziału Elektrycznego PW. Osobami towarzyszącymi w dyskusji będą prof. Lech Grzesiak (Wydział Elektryczny PW), prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych PW, Wydział MINI PW), prof. Marek Jasiński (Wydział Elektryczny PW).