Wydarzenia

Otwarcie II konkursu w ramach programu Mobility PW - ETAP DRUGI - OCENA WNIOSKÓW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW.

Konwersatorium PW- dr Janusz Pętkowski, 23.06.2022

Odczyt pt. "Wenusjańskie anomalie atmosferyczne i poszukiwanie życia w chmurach Wenus" wygłosi Janusz Pętkowskiastrobiolog związany z Zakładem Nauk o Ziemi, Atmosferze i Planetach w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Prelegent jest jednym z liderów inicjatywy MIT-Breakthrough Venus Life Finder Mission Concept Study. Interesuje się gazami biosygnaturowymi, biochemią teoretyczną oraz badaniami prowadzącymi do znalezienia życia poza Ziemią. Obronił doktorat z biofizyki na University of Virginia w Charlottesville. Uzyskał magisterium i licencjat w dziedzinie biotechnologii i biologii molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.

STOWARZYSZENIE SINGULARIS - Inauguracja, 2.06.2022

Innowacje dydaktyczne - OTWARCIE II KONKURSU

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić II Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 133/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

 

WIOSENNE WARSZTATY MATEMATYCZNE w Wildze, 12-14 maja 2022 r.

W dniach 12-14 maja 2022 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Wildze odbyło się Sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW: WIOSENNE WARSZTATY MATEMATYCZNE.

Siódme Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznane Profesorowi Władysławowi Findeisenowi, 26.04.2022

Wyróżnienie Centrum Studiów Zaawansowanych

KOSMOS PITAGORASA

Laus tibi, non tuleris qui vincula mente animoque
dla Profesora Władysława Findeisena, 26.04.2022 r.