Wydarzenia

Innowacje dydaktyczne - konkurs

Otwarcie konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea grantów dydaktycznych PW służyć ma równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów przyczyni się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na Wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni

OPEN TIME OF CAS - „Organizm i organizacja”, 7.05.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „ORGANIZM I ORGANIZACJA”. Prelegentami będą: dr hab. Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski); prof. Jan Fronk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski); prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska).

OPEN TIME OF CAS - „Katastroficzne myślenie a pandemia”, 9.04.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Katastroficzne myślenie a pandemia”. Prelegentami będą: dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia Biznesu) oraz prof. Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska).

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan, 27.03.2021

W dniu 27 marca 2021 r. od godz. 9:30 na platformie Hopin, odbędzie się kolejna edycja Studenckiej Konferencji Zastosowań Matematyki DwuMIan, pod patronatem Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. 

Dostęp uzyskają Państwo poprzez link: https://hopin.com/events/studencka-konferencja-zastosowan-matematyki-dwumian

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW - propozycja na semestr letni 2021 - wykłady zdalne

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2020/2021.

Wykłady prowadzone zdalnie.

OPEN TIME OF CAS – „Nieskończoność - czy istnieje?”, 12.03.2021

Centrum Studiów Zaawansowanych PW zaprasza na otwarte spotkanie zdalne z cyklu OPEN TIME OF CAS – Rozmowy i Rozumowania pt. „Nieskończoność - czy istnieje?”. Prelegentami będą: Andrzej Dragan (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski); Stanisław Janeczko (Centrum Studiów Zaawansowanych, Politechnika Warszawska); Tomasz Miller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński).