Wydarzenia

Profesor wizytujący - prof. Shuichi Izumiya

Visiting Lecture - CAUSTICS OF WORLD SHEETS IN LORENTZ SPACE FORMS, 4.02.2014 

Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Maciej Chorowski wygłosi odczyt pt. „Kriogenika dla fizyki, techniki i medycyny”, 16.01.2014r.

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów

Rozstrzygnięcie konkursów na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów, CAS/33/POKL oraz dla nauczycieli akademickich, CAS/34/POKL

Newsletter nr 5/2013

W listopadzie 2013 r. wydano piąty numer anglojęzycznego Newslettera Centrum Studiów Zaawansowanych. Newsletter prezentuje szeroki zakres działalności Centrum, najważniejsze wydarzenia oraz informacje dotyczące realizowanych projektów.

Więcej informacji w zakładce Wydawnictwa

Wyniki oceny formalnej CAS/33/POKL oraz CAS/34/POKL

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów (CAS/33/POKL) i nauczycieli akademickich (CAS/34/POKL)

Sympozjum TOPTECHNIKA

Profesor Tadeusz Uhl wygłosi odczyt pt. „Zdalne systemy monitorowania stanu konstrukcji – praktyczne doświadczenia w komercjalizacji wyników badań naukowych”, 25.11.2013 r.