AKWARELE, Joanna Pętkowska

W 2015 roku z inicjatywy Centrum Studiów Zaawansowanych  ukazał się album AKWARELE Joanny Pętkowskiej, doktorantki Wydziału Architektury PW oraz stypendystki CSZ.

Publikacja zawiera dorobek artystyczny akwarelistki, między innymi prace powstałe w plenerze podczas pobytu stypendialnego artystki w Berlinie w 2014 roku oraz akwarele ukazujące Warszawę, jej rodzinne miasto,

oraz liczne artystyczne „pamiątki” z podróży po Europie – urzekające fragmenty miast, pejzaże – ich piękno dostrzeżone i uchwycone przez artystkę.

Album otwiera cykl akwareli, stworzonych z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji PW, prezentujących budynki poszczególnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, niektóre o szczególnych walorach architektonicznych, w tym Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Album jest pierwszą i unikatową publikacją, prezentująca całościowo architekturę Politechniki Warszawskiej w artystycznej interpretacji absolwentki tej uczelni. Zachętą do zapoznania się z albumem niech będą słowa samej artystki oraz dyrektora CSZ prof. Stanisława Janeczko:

Fragment wstępu Joanny Pętkowskiej: Album, który trzymają Państwo w ręce, jest nie tylko zbiorem akwarel. Wraz z nimi przekazuję odbiorcy mój sposób spojrzenia na rzeczywistość, który w dużej mierze ukształtował się dzięki wnikliwej obserwacji otoczenia podczas malowania w plenerze. Chciałabym, aby stał się on dla Państwa inspiracją do własnych poszukiwań piękna poprzez rysowanie z natury – czynność dostępną dla każdego, naturalną, wpisaną od najmłodszych lat w rozwój wyobraźni, spostrzegawczości i kreatywności człowieka;

Fragment przedmowy profesora Stanisława Janeczko:  Akwarele Joanny Pętkowskiej (…) stanowią wspaniałą prezentację malarstwa architektonicznego, obrazującego strukturę w globalnym oglądzie twórczej konstrukcji.  Niezwykła precyzja, doskonałość uzyskiwanych efektów oraz piękno pełni dzieła i krajobrazu ukazują wielki talent artystyczny autorki, jej szeroką wiedzę i specjalne umiejętności dostrzegania i przelewania w obraz akwarelowy wartości uniwersalnych.

Album oraz inne publikacje CSZ można nabyć w księgarniach Oficyny Wydawniczej w Gmachu Głównym PW i przy ul. Noakowskiego 18/20.

nota biograficzna - Joanna Pętkowska