Profesorowie wizytujący – archiwum

Profesor Franck Leprévost jest matematykiem, od 2003 r. wykładowcą, a od 2005 r. prorektorem ds. organizacyjnych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Luksemburgu.

Profesor Osamu Saeki to wybitny matematyk związany z Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University w Japonii.

Profesor George I. Stegeman jest pionierem, najwybitniejszym i wiodącym badaczem zastosowań optyki nieliniowej w strukturach falowodowych.

Profesor Peter J. Giblin pracuje na University of Liverpool. Jest wybitnym matematykiem, członkiem zespołu badawczego teorii osobliwości i jej zastosowań.

Profesor Andrei R. Timerbaev jest chemikiem, czlonkiem zespołu Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry.

Profesor Harold A. Scheraga jest światowej sławy chemikiem, ekspertem w dziedzinie teoretycznych i eksperymentalnych badań nad strukturą, dynamiką i funkcją polipeptydów i białek.