Profesorowie wizytujący

W roku akademickim 2009/2010 Centrum Studiów Zaawansowanych rozpoczęło realizację projektu – Profesorowie wizytujący (Visiting professors).

Na zaproszenie Dyrektora CSZ na Politechnice Warszawskiej goszczą znakomici naukowcy reprezentujący światowe ośrodki naukowe. Celem akcji CSZ, realizowanej w znaczącym stopniu dzięki programowi „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", jest stworzenie płaszczyzny spotkania studentów z wybitnymi naukowcami. Organizowane wykłady, seminaria i spotkania służą uzupełnianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań słuchaczy, a także inspirują w planowanej pracy badawczej.
Informacje o aktualnych i najbliższych wykładach, a także zapisy są prowadzone pod adresem:http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/v_lectures.html

Profesor Roland Duduchava

Wizyta w PW - wrzesień 2019

Profesor Roland Duduchava jest wybitnym gruzińskim matematykiem, którego wkład w teorię równań integralnych jest rozpoznawany na całym świecie. Od wielu lat pracuje jako kierownik Katedry Matematyki w Instytucie Matematycznym im. A. Razmadze (Ivane Javakhishvilis State University).

Profesor Armen Sergeev

Wizyta w PW - wrzesień 2019

Profesor Armen Sergeev od wielu lat  pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Matematycznego Steklova (Rosyjska Akademia Nauk)oraz profesorem Katedry Teorii Funkcji i Analizy Funkcjonalnej Wydziału Mechaniki i Matematyki Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego M.V. Łomonosowa.

Profesor Volker Mehrmann

Wizyta w PW- wrzesień 2019

Profesor Volker Mehrmann pracuje na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, w Instytucie Matematyki MA. Specjalizuje się w dziedzinie numerycznej algebry liniowej, algebraicznych równań różniczkowych i teorii sterowania.

Profesor Rolf Jeltsch

Wizyta w PW - czerwiec 2019

Rolf Jeltsch jest emerytowanym profesorem w Departamencie Matematyki na ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) w Szwajcarii.

Profesor JJ Garcia-Luna Aceves

Wizyta w PW - maj 2019

Profesor wizytujący J.J. Garcia-Luna Aceves  pracuje w Computer Science and Engineering Faculty na Uniwersytecie Kalifornijskim, Santa Cruz (UCSC).

Profesor Jun-Muk Hwang

Wizyta w PW - październik 2018

Jun-Muk Hwang jest południowokoreańskim matematykiem, specjalizującym się w geometrii algebraicznej i złożonej geometrii różnicowej.