Zespół

  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko — Dyrektor CSZ
  • mgr Ilona Sadowska — Biuro CSZ, PR, Uczelniana Oferta Dydaktyczna Centrum Studiów Zaawansowanych, warsztaty, konferencje, publikacje, grafika
  • mgr Grażyna Wojewoda — Finanse i księgowość, sprawy kadrowe
  • dr inż. Małgorzata Zielińska — Wydawnictwa, grafika
  • mgr inż. Michał Radzki — webmaster