Komisja Konkursowa ds. grantów dydaktycznych

Przyznawanie grantów dydaktycznych pracownikom naukowym PW.

Komisja konkursowa ds. grantów dydaktycznych działająca w CSZ PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w składzie: 

1)    prof. dr hab. inż. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – przewodniczący
2)    prof. dr hab. inż. Marek Henczka (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)
3)    Mateusz Hirny (Samorząd Studentów)
4)    prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Wydział Chemiczny)
5)    prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła (Wydział Inżynierii Materiałowej)
6)    dr inż. Monika Petelczyc (Wydział Fizyki)
7)    prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (Wydział SiMR)

Decyzja Rektora nr 113 z dnia 20 maja 2021 r oraz decyzja zmieniająca nr 132 z dnia 25 maja 2022 r.