Komisja Konkursowa ds. grantów dydaktycznych

Przyznawanie grantów dydaktycznych pracownikom naukowym PW.

Komisja konkursowa ds. grantów dydaktycznych działająca w CSZ PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w składzie: 

1)   prof. dr hab. inż. Stanisław Janeczko (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) – przewodniczący
2)    prof. dr hab. inż. Marek Henczka (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)
3)    prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Wydział Chemiczny)
4)    prof. dr hab. Franciszek Krok (Wydział Fizyki)
5)    prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła (Wydział Inżynierii Materiałowej)
6)    prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz (Wydział SiMR)

decyzja konkursowa (pdf, 64,62 kB)