Granty dydaktyczne

Wyniki drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 11 projektom.

Innowacje dydaktyczne - OTWARCIE II KONKURSU

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić II Konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do decyzji Rektora nr 133/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Nabór wniosków odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.badawcza.pw.edu.pl 

UWAGA!!! Korekta terminu składania wniosków o granty dydaktyczne w ramach IDUB.

Ze względu na przypadający w ostatnim dniu "długiego weekendu" ostateczny termin składania wniosków, Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych podjął decyzję o zmianie tego terminu na 20 czerwca 2022 r.

UWAGA! Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny konkurs na GRANTY DYDAKTYCZNE w PW

Przygotowujemy kolejny konkurs na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej. Wkrótce zamieścimy szczegółowe zasady II edycji programu, ale już teraz chcemy Państwa zachęcić do zapoznania się z możliwościami finansowania oraz oczekiwaniami jakie stawiamy całemu programowi.

Wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu na granty dydaktyczne w PW, Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 10 projektom

Innowacje dydaktyczne - konkurs

Otwarcie konkursu na granty dydaktyczne w Politechnice Warszawskiej

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i przeprowadzany przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Idea grantów dydaktycznych PW służyć ma równoważeniu priorytetów rozwojowych Uczelni. Przenosi konkursowy mechanizm aplikowania, stanowiący standard w sferze nauki, na grunt działań kształceniowych. W świetle przyjętych założeń proces przyznawania grantów przyczyni się do zbudowania funkcjonujących w sposób ciągły mechanizmów doskonalenia kadry i promowania innowacyjnych praktyk. Mechanizmy te powinny wyławiać najciekawsze koncepcje, promować inicjatywy powstające na Wydziałach oraz ułatwiać dzielenie się wiedzą w skali uczelni