Projekty wdrożeniowe

W dniu 3 marca 2014 r. Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW powołał zespół CSZ ds. interdyscyplinarnych projektów wdrożeniowych.

Skład zespołu tworzą doktoranci Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej: mgr. inż. Jan Gierałtowski, Paweł Grabowski, Piotr Podziemski.

W ramach określonych zadań, grupa zajmuje się szkoleniem liderów zespołów naukowych, organizacją i realizacją interdyscyplinarnych projektów wdrożeniowych oraz przygotowywaniem projektów dotyczących finansowania działalności Centrum.