Dla uczniów i studentów lat I-III

Centrum Studiów Zaawansowanych zaprasza studentów lat I-III, licealistów, nauczycieli i wszystkich innych zainteresowanych na wykłady otwarte z matematyki, fizyki i informatyki Academia Scientiarum Principalium. Trzygodzinne sesje wykładowe odbywają się 2-3 razy w każdym roku akademickim.

Wspólnie z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, CSZ regularnie organizuje weekendowe warsztaty matematyczne dla najzdolniejszych młodych matematyków z gimnazjów i liceów z całej Polski — podopiecznych KFnrD.