Publikacje

W tym miejscu zamieszczane są różnego rodzaju publikacje związane z działalnością Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

1. Publikacja Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, profesora Stanisława Janeczko pt."Wiedza interdyscyplinarna - jak otwierać Uczelnię?" z dnia 24 stycznia 2011 r.

2. Publikacja Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej profesora Stanisława Janeczko oraz Małgorzaty Zielińskiej w czasopiśmie Wiadomości Matematyczne, Tom 54 NR 2 2018, pt."Dziesięciolecie Centrum Studiów Zaawansowanych na Politechnice Warszawskiej".

"Dziesięciolecie Centrum Studiów Zaawansowanych na Politechnice Warszawskiej"