Konferencje/Sympozja

Sympozjum „Scientific Intelligence - Illusion or Reality”, 26-28.10.2018, Sterdyń

W dniach 26-28 listopada 2018r. w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbyło się sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych „Scientific Intelligence - Illusion or Reality”.

Sympozjum "Recognition and Creation in Science and Technology",13-15.04.2018, Sterdyń

W ramach obchodów 10-lecia działalności Centrum Studiów Zaawansowanych w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. odbyło się sympozjum pt. "Recognition and Creation in Science and Technology".

Sympozjum „Złożoność struktur i samoorganizacja materii”,17-19.11.2017, Sterdyń

W dniach 17-19 listopada 2017 r. w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbyło się sympozjum Centrum Studiów Zaawansowanych pt. „Złożoność struktur i samoorganizacja materii”.

Symposium "Human and Field: Submission or Interaction" 19-21.05.2017, Sterdyń

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, we współpracy z francuską firmą ATDI  zorganizowało w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni  sympozjum poświęcone wpływowi fal elektromagnetycznych i radiowych na organizmy żywe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło polskie Ministerstwo Cyfryzacji.

"Forum of understanding on Nanomaterials and their interdisciplinary applications", 3-5.06.2016

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w hotelu Windsor w Jachrance odbyło się „Forum of understanding on Nanomaterials and their interdisciplinary applications" pod przewodnictwem Naukowego Komitetu Organizacyjnego w składzie: prof. Michael Giersig z Wydziału Fizyki na Freie University w Berlinie, prof. Stanisław Janeczko – Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz prof. Małgorzata Lewandowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.