Konferencje/Sympozja

"Forum of understanding on Nanomaterials and their interdisciplinary applications", 3-5.06.2016

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w hotelu Windsor w Jachrance odbyło się „Forum of understanding on Nanomaterials and their interdisciplinary applications" pod przewodnictwem Naukowego Komitetu Organizacyjnego w składzie: prof. Michael Giersig z Wydziału Fizyki na Freie University w Berlinie, prof. Stanisław Janeczko – Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz prof. Małgorzata Lewandowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.