Kontakt ws. konkursów na Granty Dydaktyczne PW

Wanda Borkowska – wanda.borkowska@pw.edu.pl

Centrum Studiów Zaawansowanych
Plac Politechniki 1, pok. 152
00-661 Warszawa

tel. +48 22 234 60 02